Contact

College of Professional Studies

cps@hpu.edu

 
Mani Sehgal

Dean, College of Professional Studies
(808) 543-8046
msehgal@hpu.edu

 
Yvonne Vance

Assistant Dean, Base Operations
(808) 544-0883
yvance@hpu.edu

 
Chris Chiu

Director of Administration
(808) 544-1139
cchiu@hpu.edu

 
Carin Iha

Director of Outreach Programs
(808) 356-5292
ciha@hpu.edu

 
Sheryl Sunia

Department Chair
(808) 544-0215
ssunia@hpu.edu

 
Lori Nakayama

Administrative Specialist
(808) 544-0838
lnakayama@hpu.edu